Algen in vijver


algen in vijver

Wat te doen als u veel algen in de vijver heeft ? Ten eerste moet u weten met welk soort algen u in uw vijver te maken heeft. Er zijn namelijk twee soorten. Beide soorten algen in de vijver vragen een andere aanpak om ze te bestrijden en te verwijderen.

Algen in de vijver ontstaan bijna altijd als gevolg van een verstoring van het evenwicht in de vijver. Dit betekent vaak dat er afwijkende waterwaarden worden gemeten, waardoor algen een kans krijgen om tot ontwikkeling te komen.

Algen in vijver : welke soort

In vijvers in Nederland en Belgie komen twee soorten algen voor die tot overlast kunnen leiden. We onderscheiden:

  • Zweefalgen
  • Draadalgen

Als u dus algen in de vijver wilt gaan bestrijden, is het belangrijk vast te stellen met welke algen u in uw vijver te maken heeft.

Zweefalgen zorgen ervoor dat het vijverwater ook helemaal groen wordt. U kunt nog nauwelijks de vijvervissen en vijverplanten zien. De vijver is als het ware een groene erwtensoep. Groen vijverwater is dus vaak een (groot) probleem met zweefalgen in het vijverwater. Zweefalgen komen tot explosie bij warmer weer en veel zonlicht. Als dan ook nog eens de waterwaarden van de vijver – en met name de GH waarde – niet in orde zijn heeft u binnen enkele dagen kans op een groene vijver.

Draadalgen daarentegen zullen vaak gepaard gaan met extreem helder vijverwater. Ook dat heeft natuurlijk een oorzaak. We vertellen u verderop in dit artikel meer over draadalgen. Draadalg kenmerkt zich door lange groene slierten die welig door het vijverwater ‘waaien’. U kunt dus wel vijvervissen en vijverplanten zien.

algen in vijver draadalgen

Als u de vijver wilt gaan schoonmaken en de algen uit de vijver wilt hebben is het belangrijk om te weten hoe dit effectief aan te pakken. Ga dus niet zomaar aan de slag met het bestrijden van de algen met azijn of kalk. Dit zijn vaak ervaringen van mensen die van alles al geprobeerd hebben om de algen te bestrijden.

Algen in vijver bestrijden

Hoe gaat u nu de algen in de vijver bestrijden ? Wat kunt u doen tegen overmatige algengroei in de vijver ?

U weet inmiddels met welke algen u te maken heeft (zie hiervoor). Belangrijk is dus te weten dat u beide soorten algen niet op dezelfde manier kunt bestrijden.

Hieronder staat beschreven hoe u draadalgen kunt bestrijden en hoe u zweefalgen met success kunt bestrijden.

Bestrijden van draadalgen

Het bestrijden van draadalgen is relatief makkelijk. Draadalg komt tot ontwikkeling in relatief zacht vijverwater. De hardheid van het vijverwater wordt gemeten in GH. Door het zachte vijverwater harder te maken, verhoogt u de GH-waarde in de vijver.

Overigens moet u weten dat een geringe hoeveelheid draadalgen in de vijver helemaal niet zo slecht is. Het geeft aan dat de vijver en het vijverwater in goed evenwicht is.

Het wordt pas een probleem als de draadalgen gaan woekeren in uw vijver. Door de grote hoeveelheid draadalgen komen andere vijverplanten in het gedrang en zullen daardoor nauwelijks nog kunnen groeien.

De beste manier om draadalgen te bestrijden nadat u elke dag draadalg moet verwijderen met hand is Colombo Algisin Tegen Draadalgen.

Colombo AlgisinOpens in a new tab. is verkrijgbaar via Bol.com

Dit product zorgt ervoor dat draadalgen biologisch worden afgebroken. De restanten verdwijnen via het vijverfilter. Als u de recensies leest op Bol.com van dit artikel kunt u concluderen dat Colombo Algisin zeer geschikt is om draadalgen te bestrijden.

Belangrijk is daarnaast om de hardheid van het vijverwater goed te controleren en op peil te brengen. Een GH-waarde van minimaal 10 (gemeten via een vijverwater test) is gewenst voor een optimaal resultaat.

Draadalgen bestrijden met vijver planten

Een andere – goede – methode om draadalgen in de vijver tegen te gaan is om irissen in de vijver te plaatsen. Een iris vraagt om dezelfde voeding als de draadalgen en door veel irissen in de vijver of plantenvijver aan te brengen, zorgt u voor ‘concurrentie’ op een natuurlijke manier.

Over het algemeen kan gesteld worden dat u draadalgen om een natuurlijke manier kunt bestrijden door veel zuurstofplanten (en dus ook irissen als daarvoor plaats is) in de vijver te plaatsen die dezelfde voeding vragen als de draadalg.

Wist u trouwens dat de draadalg op zichzelf ook een waterplant is ?

Bestrijden van zweefalgen

Het bestrijden van zweefalg in de vijver gaat in drie stappen:

  • UVC filter plaatsen
  • GH waarde verhogen
  • Meer zuurstofplanten in de vijver

Zweefalgen in de vijver bestrijden is een combinatie van maatregelen uitvoeren. U kunt de zweefalgen doden door het inzetten van een uvc-filter, welke vaak direct achter de vijverfilter wordt geplaatst. De UV straling van de uvc-filter zorgt ervoor dat de zweefalgen gedood worden.

Nadat de UVC filter is geplaatst en heeft gewerkt, zult u de hardheid van het vijverwater moeten verhogen. Dit doet u bijvoorbeeld door GH PlusOpens in a new tab. te gebruiken. (Link naar Bol.com) Zorg ervoor dat de GH waarde minimaal 10 zal bedragen.

De derde stap is meer zuurstofplanten in de vijver aan te brengen. Doordat de zweefalgen reeds gedood zijn en de GH waarde is verhoogd, zullen de extra zuurstofplanten nu wel gaan groeien en zorgen voor een natuurlijk evenwicht, waarbij zweefalgen als het ware worden ‘uitgeschakeld’ door de aanwezigheid van veel zuurstofplanten.

uvc filter tegen zweefalgen
UVC filter tegen zweefalgen

Algen in vijver voorkomen

Een overvloed aan algen in de vijver kunt u gemakkelijk voorkomen door vooraf de juiste maatregelen te nemen.

Het belangrijkste is dat de waterwaarden van de vijver altijd goed moet zijn en met name de GH waarde op peil gehouden moet worden.

Door de regelmatige regenbuien in Nederland en Belgie zal de GH waarde van uw vijver snel kunnen dalen, waar de algen dus vrij spel krijgen. Regelmatig controleren dus en indien nodig GH plus gebruiken om de waterhardheid op peil te krijgen.

Het gebruik van een goede UVC filter is geen overbodige luxe. Let wel : een UVC filter werkt dus alleen tegen zweefalgen en niet tegen draadalgen. Een UVC filter is voorzien van een UV lamp die jaarlijks vervangen moet worden.

Let wel : het heeft dus geen zin om eerst meer zuurstofplanten in de vijver te plaatsen en daarna pas de GH waarde te verhogen en een UVC filter te plaatsen.

Algen in de vijver natuurlijk bestrijden

Als u de algen natuurlijk wilt gaan bestrijden zijn de mogelijkheden – naast het zorgen voor goede waterwaarden en voldoende zuurstofplanten beperkt. We geven antwoorden op de meest gestelde vragen :

Algen in de vijver bestrijden met azijn ?

Azijn inzetten om algen te bestrijden is nutteloos. Door het toevoegen van azijn aan het vijverwater zult u slechts de zuurgraad (PH-waarde) van het vijverwater verlagen.

Het heeft dus geen zin om azijn in te zetten om algen te bestrijden in de vijver.

Algen in de vijver bestrijden met kalk ?

Kunt u algen in de vijver bestrijden met kalk ? Ja, maar dan moet u wel de juiste soort gebruiken. Maerl kalk kan ervoor zorgen dat de GH waarde in de vijver wordt verhoogd en dat daardoor algen minder kans krijgen om tot ontwikkeling te komen.

Maerl kalk is een zeewierkalk (dus volledig natuurlijk). Maerl is online verkrijgbaar bij Bol.com

Algen in vijver – Samengevat

Algen in de vijver zijn dus eigenlijk makkelijk te bestrijden, mits u de juiste (voorzorg)maatregelen neemt. Vaak worden algen in de vijver pas een probleem nadat er te laat gehandeld wordt.

Belangrijk is om regelmatig uw vijverwater te controleren. Met name de GH-waarde kan door middel van regenbuien hard dalen, waardoor het vijverwater zachter geworden is en het evenwicht verstoord is. Daardoor zullen vijverplanten en dan met name zuurstofplanten niet meer, of veel minder snel groeien.

Gebruik een UVC filter installatie als u een explosie zweefalgen heeft. Voor de bestrijding van draadalgen heeft een UV lamp geen effect.

Als u een plantenvijver heeft, of mooier nog een plantenfilter als vijverfilter gebruikt is het aanplanten met irissen een aanrader. Op deze manier bestrijdt u direct de groei van draadalgen.

Laatste Berichten